Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”

Adrese:
Spartaka 18, Tukums, Tukuma novads, LV – 3101 

Vadītāja: EVA UPMANE

Tālr.: +371 63123636

Mob. tālr.: +371 25440365, +371 22420049

E-pasts: valodzite@tukums.lv

Mājas lapa: www.tukumavalodzite.lv

Rekvizīti:

Tukuma novada Dome
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”
Reģistrācijas numurs: 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads
Faktiskā adrese: Spartaka 18, Tukums, Tukuma novads
Banka: AS SWEDBANK
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001 4020 4073 1