Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”

Adrese:

Spartaka 18, Tukums, LV – 3101 

Vadītāja: EVA UPMANE

Mob. tālr.: +371 22420049

E-pasts: valodzite@tukums.lv

Mob. tālr.: +371 25440365


Mājas lapa: www.tukumavalodzite.lv


Rekvizīti:

Tukuma novada pašvaldība

Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”

Reģistrācijas numurs: 90000050975

Faktiskā un juridiskā adrese: Spartaka 18, Tukums, Tukuma novads

Banka: AS SWEDBANK

Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001 4020 4073 1