Esam Tukuma 11 grupu pirmsskolas izglitibas iestāde ”Vālodzīte”

Grupām ir koku augļu nosaukumi:

”Ķirsītis” 1,5 – 2 gadīgi bērni Pirmsskolas skolotājas: Madara Puķe un Velga Šaicāne Skolotāju palīgi: Elita Lapčenko un Tatjana Razvodova

kirsitis

”Kastanītis” 6 – 7 gadīgi bērni Pirmsskolas skolotājas: Gunita Gelba un Aivita Babre-Mironoviča Skolotāju palīgs: Iveta Trampedaha

kastanis

”Bumbierītis”

5 – 6 gadīgi bērni

Pirmsskolas skolotājas:

Irēna Kaminska un Amanda Paegle

Skolotāju palīgs:

Ināra Štube

bumbieris

”Pīlādzītis”

2 – 3 gadīgi bērni

Pirmsskolas skolotājas:

Aira Magere un Iveta Barinova

Skolotāju palīgs:

Lāsma Stāvuse

piladzis

”Riekstiņš”

3 – 4 gadīgi bērni

Pirmsskolas skolotājas:

Rita Gulbe un Anita Simanoviča

Skolotāju palīgs:

Sanita Meiere

riekstins

”Plūmīte”

5 – 6 gadīgi bērni

Pirmsskolas skolotājas:

Ligita Simsone un Jeļena Graumane

Skolotāju palīgs:

Anita Barinova

plumite

”Zīļuks”

6 – 7 gadīgi bērni

Pirmsskolas skolotājas:

Inta Grīnvalde un Agnese Rugina

Skolotāju palīgs:

Agita Kviese-Bandere

ziluks

”Apelsīniņš” 5 – 6 gadīgi bērni Pirmsskolas skolotājas: Arita Majore un Kristīne Andersone Skolotāju palīgs: Ilze Upeniece

apelsins

”Citroniņš”

4 – 5 gadīgi bērni

Pirmsskolas skolotājas:

Ieva Puhaļska un Žanete Stivriņa

Skolotāju palīgs:

Ināra Stivriņa

citronins

”Ābolītis”

3 – 4 gadīgi bērni

Pirmsskolas skolotājas:

Antra Almane un Sintija Balgalve

Skolotāju palīgs:

Rudīte Neilande

abolitis

”Čiekuriņš”

2 – 3 gadīgi bērni

Pirmsskolas skolotājas:

Elita Jekimova un Lelde Ozoliņa

Skolotāju palīgs:

Inita Vodčica

ciekurins