Esam Tukuma 11 grupu pirmsskolas izglitibas iestāde ”Vālodzīte”

Grupām ir koku augļu nosaukumi:

divi sarkani ķirši

”Ķirsītis” grupiņa

2 – 3 gadīgi bērni 

Pirmsskolas skolotājas: Arita Majore, Gunita Gelbe 

Skolotāja palīgs: Ilze Upeniece 

ābola pusīte ar sēkliņām un kātiņu

”Ābolītis” grupiņa 5 – 6 gadīgi bērni Pirmsskolas skolotājas Antra Almane un Ilze Auziņa Skolotāju palīgs Rudīte Neilande

citrons ar lapiņu un citrona šķēlītes

”Citroniņš” grupiņa 6 – 7 gadīgi bērni Pirmsskolas skolotājas Ieva Puhaļska un Žanete Stivriņa Skolotāju palīgs Ināra Stivriņa

divas plūmes ar lapiņu un pusīte

”Plūmīte” grupiņa 3 – 4 gadīgi bērni Pirmsskolas skolotājas Ligita Simsone un Jeļena Graumane Skolotāju palīgs Anita Barinova

apelsīns ar lapiņu un pusīte

"Apelsīniņš" grupiņa 3 - 4 gadīgi bērni Pirmsskolas skolotājas Madara Dzene un Velga Šaicāne Skolotāju palīgi Elita Lapčenko

kastanis ar ieplīsušu apvalku un adatām

"Kastanītis" grupiņa 

2 – 3 gadīgi bērni 

Pirmsskolas skolotāja

 Iveta Barinova un Daiga Vaitkovska 

Skolotāja palīgs 

Iveta Trampedaha

pilādža ogu ķekars

”Pīlādzītis” grupiņa 4 – 5 gadīgi bērni Pirmsskolas skolotājas Aira Magere, Sanija Kurina Skolotāju palīgs Anete Skrazlovska

trīs rieksti un lapiņas

”Riekstiņš” grupiņa 5 – 6 gadīgi bērni Pirmsskolas skolotājas Rita Gulbe un Anita Simanoviča Skolotāju palīgs Sanita Meiere

brūns priedes čiekurs

"Čiekuriņš" grupiņa 4 - 5 gadīgi bērni Pirmsskolas skolotājas Egita Gaudiņa, Anna Kuržos-Lorence Skolotaja palīgs Edīte Kopaigora

bumbieris zaļš ar lapiņu

”Bumbierītis” grupiņa 6 – 7 gadīgi bērni Pirmsskolas skolotājas Irēna Kaminska un Irina Baranovska Skolotāju palīgs Diāna Boldova

divas ozolzīles un lapiņa

”Zīļuks” grupiņa 2 – 3 gadīgi bērni Pirmsskolas skolotājas: Ozoliņa Lelde un Lāsma Ozoliņa Skolotāju palīgs: Iveta Didrihsone

Skolotāju palīgi: Agita Kviese-Bandere un Gita Kopiņa