Esam Tukuma 11 grupu pirmsskolas izglitibas iestāde ”Vālodzīte”

Grupām ir koku augļu nosaukumi:

”Ķirsītis”

Audzēkņu vecumposms – 2-3 gadi

Skolotājas – Elita Jekimova ,Velga Šaicāne

skolotāju palīgs – Rudīte Neilande

”Kastanītis”

Audzēkņu vecumposms – 5-6 gadīgi bērni

Skolotājas – Aivita Babre – Mironoviča, Gunita Gelba

skolotāju palīgs – Iveta Trampedaha

”Bumbierītis”

Audzēkņu vecumposms – 4 – 5 gadi

Skolotāja – Irēna Kaminska

skolotāja palīgi – Ināra Štube un Kristīne Andersone

”Pīlādzītis”

Audzēkņu vecumposms – 6-7 gadīgi bērni

Skolotājas – Aira Magere, Anna Kuržos – Lorence

skolotāja palīgs – Tatjana Razvodova

”Riekstiņš”

Audzēkņu vecumposms: 2-3 gadīgi bērni

Skolotājas – Rita Gulbe, Anita Simanoviča

skolotāju palīgi – Nataliia Malzup, Lāsma Stāvuse

 

”Plūmīte”

Audzēkņu vecumposms – 4-5 gadīgi bērni

Skolotājas – Jeļena Graumane, Ligita Simsone 

skolotāju palīgs – Anita Barinova

”Zīļuks”

Audzēkņu vecumposms: 5-6gadi

Skolotājas – Inta Grīnvalde Agnese Rugina 

skolotāja palīgs – Inese Pelce

Papildus info: Esam zinātkāri, atraktīvi un vienmēr gatavi darboties. 🙂

”Apelsīniņš”

Audzēkņu vecumposms: 4-5 gadīgi bērni

Skolotājas – Rebeka Krūmiņa Amanda Paegle

skolotāju palīgs – Ilze Upeniece

Papildus info: Esam ļoti atraktīvi, jauki, sportiski un vienkārši superīgi.

Vienmēr gatavi doties piedzīvojumos un izzināt dabas dzīles.

”Citroniņš”

 

Audzēkņu vecumposms 3-4 gadīgi bērni

Skolotājas – Ieva Puhaļska, Žanete Stivriņa

skolotāju palīgs – Ināra Stivriņa

 

”Ābolītis”

Audzēkņu vecumposms 6-7 gadīgi bērni

Skolotājas – Antra Almane, Baiba Krūkliņa

skolotāju palīgs – Sanita Meiere.

 

”Čiekuriņš”

Audzēkņu vecumposms 6 -7 gadīgi bērni

Skolotājas – Iveta Barinova, Sintija Grīnvalde

skolotāju palīgs – Agnese Staško.