PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS

Darba devējs: Tukuma PII “Vālodzīte”
Vakance: Pirmsskolas skolotājs
Darba slodze: 1 amata likme (40darba stundas nedēļā – 36 kontaktstunadas, 4 mācību stundu sagatavošanai).
Darba alga (pirms nodokļu nomaksas): 790,00 EUR.
Darba pienākumi:
nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;
rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības ievērošanu;
sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem izglītības procesā un socializācijas jautājumos.
Nepieciešamā izglītība: augstākā pedagoģiskā izglītība pirmsskolas izglītības jomā, vai studē.
Darba veids: darba līgums uz noteiktu laiku.
Darba vieta: Pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”, Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.
Pieteikšanās kārtība:
CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa pastu uz iestādes adresi: Spartaka iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
vai
CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz iestādes e-pastu: valodzite@tukums.lv
Kontaktpersona: Tukuma PII “Vālodzīte” vadītāja vietniece izglītības jomā L.Erzama, tālrunis:

+371 28626270

——-

Aicinam darbā pirmsskolas skolotāju 4 – 5 gadīgiem bērniem.

Darbs uz nenoteiktu laiku (1sl.)

Un tāpat aicinam pirmsskolas skolotāju uz noteiktu laiku (0,7sl).

Atalgojums par slodzi 790,00 eur

Zvani: 22420049

Raksti: eva.upmane@tukums.lv