Te ir darbs

SPECIĀLAIS PEDAGOGS Darba devējs: Tukuma PII “Vālodzīte” Vakance: speciālais pedagogs Darba slodze: 0,2 amata likme (6 darba stundas nedēļā). Darba alga (pirms nodokļu nomaksas): 166,00 EUR. Darba pienākumi: - veikt izglītojamā attīstības diagnostiku; - īstenot pirmsskolas izglītības programmu atbilstoši Pirmsskolas izglītības vadlīnijām un atbilstoši katra iglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim; - sadarboties ar izglītojamā vecākiem un pedagogiem, lai izprastu izglītojamā uzvedību, viņa problēmas un informēt par izglītojamā grūtībām izglītības iestādē, kopīgi meklētu veidus to novēršanai un izstrādāt ieteikumus atbalsta sniegšanai izglītojamam; - veikt individuālo darbu ar izglītojamo; - sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā attīstību gadījumos, kad izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma; - veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi; - rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. Nepieciešamā izglītība: augstākā pedagoģiskā izglītība, speciālā pedagoga kvalifikācija, vai studē. Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku. Darba vieta: Pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”, Tukums Pieteikšanās kārtība: CV sūtīt elektroniski uz iestādes e-pastu: valodzite@tukums.lv. Kontaktpersona: Tukuma PII “Vālodzīte” vadītāja E.Upmane, tālrunis:22420049.

Lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību, šī interneta vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot izmantot šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Lasīt vairak