Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” ir Tukuma novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu. Dibināta 1973.gadā 23.februārī.
   Tukuma pilsēta atrodas, 58 km no Rīgas, Spartaka ielā 18. Uz ielas, piepirmsskolas izglītības iestādes  ir izveidots ātruma ierobežojošais valnis, ātrumu nosakoša zīme, apgaismota gājēju pāreja, lai maksimāli nodrošinātu izglītojamo drošību. Iestādes teritorija ir nožogota. Iir trīs vārtiņi, divi vārti paredzēti gājējiem  un viens transportam.
   Pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” atrodas netālu no Tukuma pilsētas centra, mazdārziņu, mototrases un Putniņu meža tuvumā. Iestādē ir izstrādāti deviņi pastaigu maršruti, lai bērni labāk iepazītu un izzinātu dabu, dabas objektus un iemantotu saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.
   Šobrīd, pateicoties Tukuma novada Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, ar iestādē strādājošo darbinieku un vecāku aktīvu līdzdalību, tiek labiekārtotas grupas un grupu rotaļu laukumi.

   Pirmsskolas izglītības iestādē “Vālodzīte” uzņem bērnus vecumā no diviem līdz septiņiem gadiem. Bērnam apsolvējot  pirmsskolas izglītības iestādi vecāki vai aizbildņi saņem bērna  pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu.
Izglītojamo sastāvs ir daudznacionāls. Pirmsskolu apmeklē latviešu, krievu un romu tautību bērni. Pirmsskolā ir 11 izglītojamo grupas.